Vítejte

 

Dostali jste se na stránky náboženské obce

Církve československé husitské v Praze 2 - Vyšehrad.

 

Bohoslužby se v naší obci konají každou neděli od 10 hod.​

Trvají přibližně hodinu a jsou liturgické, tedy větší část bohoslužby je zpívaná za doprovodu varhan. V druhé části bohoslužby je vysluhována svátost Večeře Páně.

V našem sboru můžete zažít i občasné hudebníky, kteří zpestří nedělní dopoledne svým příspěvkem.

Biblické hodiny se konají každé první úterý v měsíci od 17 hod. na stejné adrese.

Věnujeme se studiu Bible. Společně se také zamýšlíme nad jednotlivými texty Písma, ale také nad životem, mluvíme o lidských hodnotách a  souvstažnostech odkazu Bible k dnešku.

Úřední hodiny jsou každou středu od 9 do 15 hod.

NÁBOŽENSKÁ OBEC

CČSH Praha 2 - Vyšehrad

vysehrad@ccshpraha.cz

Vratislavova 30/8
Praha 2 - Vyšehrad,

128 00

Farářka:

Marika Zvardoň

604 113 989

  • w-facebook

sbor

​SBOR Vratislavova 8

Místo modliteb, setkávání. Prostor pro bohoslužby, koncerty, besedy, výstavy, dětská setkávání i místo pro výuku a umění.

Rada starších

 

Marika Zvardoň - farářka

Aleš Ptáček - předseda rady starších

Zbyšek bureš - finanční zpravodaj RS

 

Alexandra Malindová - členka RS

 

Alena Klaassenová - členka RS

 

Blahoslav Rataj - varhaník a člen RS

o Církvi čs. h.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada.

Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou.

V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších.

Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D.

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.